Aktualności

 Informujemy, że od dnia 5.06.2023r. biuro Okręgu Podkarpackiego Związku Działkowców będzie funkcjonować pod nowym adresem  tj.

BERNARDYŃSKA 5/9 RZESZÓW


Szanowni Państwo

Po kontroli działek 20 maja 2023r Zarząd dwukrotnie interweniował w firmie Handlopex prosząc o wykoszenie prywatnego pola w sąsiedztwie naszego Ogrodu lecz bezskutecznie. W dniu jutrzejszym zgłaszamy sprawę w trybie pilnym do służb porządkowych miasta.

Spalanie odpadów

W związku z kolejnymi zgłoszeniami mieszkańców sąsiadujących z Naszym ROD, po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu.Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk rekreacyjnych powoduje zadymianie okolicy. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grożą …

Czytaj więcej

Obowiązek aktualizacji adresu do korespondencji/nieodbieranie korespondencji z ROD

Szanowni Państwo w oparciu o §81 regulaminu ROD przypominamy że każdy działkowiec jest objęty obowiązkiem aktualizacji adresu do przesyłania korespondencji. Niezaktualizowanie adresu lub odmowa odbioru korespondencji będzie skutkowało rozwiązaniem umowy dzierżawy w oparciu o wskazany powyżej §.

Czytaj więcej

Kompostownik

Zarząd ROD przypomina, iż każdy działkowiec ma obowiązek posiadania na działce kompostownika co wynika § 42 p.1 Regulaminu ROD. Niestosowanie się do regulaminu będzie powodem do rozwiązania umowy dzierżawy działki. Weryfikacja działek będzie przeprowadzana w ciągu każdego sezonu.

Czytaj więcej

Zamykanie bram

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku zamykania bram wjazdowych na parkingi. Pozostawianie otwartych bram powoduje, że na teren ogrodu wchodzą osoby, które nie powinny. Jeśli po takich wizytach pojawiają się szkody, które „zarząd” musi naprawić, to niestety ale jest to pokrywane z pieniędzy każdego działkowca i to w efekcie podniesie koszty opłat, które ponosimy. Ponadto …

Czytaj więcej