Aktualności

-brak-

 

Cena energii elektrycznej

Informujemy, iż na chwilę obecną na podstawie ostatniej faktury z PGE koszt kWh wynosi 0,70 zł.

Czytaj więcej

Spalanie odpadów

W związku z kolejnymi zgłoszeniami mieszkańców sąsiadujących z Naszym ROD, po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu.Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk rekreacyjnych powoduje zadymianie okolicy. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grożą …

Czytaj więcej

Opłaty za działkę w 2022 roku

1. Składka członkowska – 6 zł
2. Opłata ogrodowa 0,66 zł x 300 m2 – 198 zł
3. Opłata inwestycyjna i remonty 0,15 gr x 300 m2 – 45 zł
4. Opłata za śmieci – 70 zł
5. Opłata energetyczna – 15 zł
6. Opłata za wodę miejską – 20 zł

Więcej w zakładce Opłaty.

Czytaj więcej

Obowiązek aktualizacji adresu do korespondencji/nieodbieranie korespondencji z ROD

Szanowni Państwo w oparciu o §81 regulaminu ROD przypominamy że każdy działkowiec jest objęty obowiązkiem aktualizacji adresu do przesyłania korespondencji. Niezaktualizowanie adresu lub odmowa odbioru korespondencji będzie skutkowało rozwiązaniem umowy dzierżawy w oparciu o wskazany powyżej §.

Czytaj więcej