Aktualności

17.11.2022 Aktualizacja

Szanowni Państwo .

W nawiązaniu do informacji z dnia 05.10.2022r o podwyżkach cen prądu dla działkowców, informujemy, iż toczyły się działania Władz Centralnych PZD zmierzające do objęcia ochroną również Rodzinne Ogrody Działkowe . Działania te przyniosły skutek pozytywny w postaci uwzględnienia każdej działki w ROD z limitem do 250 kWh. W celu uzyskania ochrony ceny energi należy złożyć Oświadczenie Uprwanionego Odbiorcy Energi ( u nas PGE ) do końca listopada 2022r , co zostało przez Zarząd ROD im. H. Wieniawskiego wykonane.

21.10.20200 r Aktualizacja

Szanowni Państwo. Nawiązując do informacji z dnia 24.09.2022 odnośnie budowy drogi otrzymaliśmy odpowiedz którą zamieszczamy poniżej.

05.10.2022 Cena prądu w 2023r

Szanowni Państwo.

Prosimy zapoznać się z apelem PZD dotyczącym podwyżek prądu dla działkowców.

http://pzd.pl/artykuly/26969/188/Ceny-pradu-dla-dzialkowcow-PZD-apeluje-o-korekte-ustawy.html

24.09.2022 Szanowni Państwo

Po otrzymanych zgłoszeniach od działkowców na temat domniemanej obecności osób postronnych na terenie przyległym do naszego ogrodu w zwiazku z planowaną budową drogi KDG na przedłużenie ul. Krzyżanowskiego z ul. Wieniawskiego ,informujemy, iż nie czekając na rozwój sytuacji w trybie pilnym zostało wysłane pismo przez Okręg Podkarpacki do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji wraz z prośba o udzielenie informacji czy jakieś decyzje w tym temacie są podejmowane.

W sytuacji otrzymania jakichkolwiek informacji zostaną Państwo poinformowani.

Zarząd ROD im.H.Wieniawskiego deklaruje śledzić sytuację na bieżąco.

Cena energii elektrycznej

Informujemy, iż na chwilę obecną na podstawie ostatniej faktury z PGE koszt kWh wynosi 0,70 zł.

Czytaj więcej

Spalanie odpadów

W związku z kolejnymi zgłoszeniami mieszkańców sąsiadujących z Naszym ROD, po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu.Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk rekreacyjnych powoduje zadymianie okolicy. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grożą …

Czytaj więcej

Opłaty za działkę w 2022 roku

1. Składka członkowska – 6 zł
2. Opłata ogrodowa 0,66 zł x 300 m2 – 198 zł
3. Opłata inwestycyjna i remonty 0,15 gr x 300 m2 – 45 zł
4. Opłata za śmieci – 70 zł
5. Opłata energetyczna – 15 zł
6. Opłata za wodę miejską – 20 zł

Więcej w zakładce Opłaty.

Czytaj więcej

Obowiązek aktualizacji adresu do korespondencji/nieodbieranie korespondencji z ROD

Szanowni Państwo w oparciu o §81 regulaminu ROD przypominamy że każdy działkowiec jest objęty obowiązkiem aktualizacji adresu do przesyłania korespondencji. Niezaktualizowanie adresu lub odmowa odbioru korespondencji będzie skutkowało rozwiązaniem umowy dzierżawy w oparciu o wskazany powyżej §.

Czytaj więcej