Kompostownik

Zarząd ROD przypomina, iż każdy działkowiec ma obowiązek posiadania na działce kompostownika co wynika § 42 p.1 Regulaminu ROD. Niestosowanie się do regulaminu będzie powodem do rozwiązania umowy dzierżawy działki. Weryfikacja działek będzie przeprowadzana w ciągu każdego sezonu.