Category: OGŁOSZENIA ZARZĄDU ROD

Spalanie odpadów

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców sąsiadujących z Naszym ROD, po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu.Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk rekreacyjnych powoduje zadymianie okolicy. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grożą surowe …

Kontynuuj czytanie

Obowiązek aktualizacji adresu do korespondencji/nieodbieranie korespondencji z ROD

Szanowni Państwo w oparciu o §81 regulaminu ROD przypominamy że każdy działkowiec jest objęty obowiązkiem aktualizacji adresu do przesyłania korespondencji. Niezaktualizowanie adresu lub odmowa odbioru korespondencji będzie skutkowało rozwiązaniem umowy dzierżawy w oparciu o wskazany powyżej §.

Kompostownik

Zarząd ROD przypomina, iż każdy działkowiec ma obowiązek posiadania na działce kompostownika co wynika § 42 p.1 Regulaminu ROD. Niestosowanie się do regulaminu będzie powodem do rozwiązania umowy dzierżawy działki. Weryfikacja działek będzie przeprowadzana w ciągu każdego sezonu.

Zamykanie bram

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku zamykania bram wjazdowych na parkingi. Pozostawianie otwartych bram powoduje, że na teren ogrodu wchodzą osoby, które nie powinny. Jeśli po takich wizytach pojawiają się szkody, które „zarząd” musi naprawić, to niestety ale jest to pokrywane z pieniędzy każdego działkowca i to w efekcie podniesie koszty opłat, które ponosimy. Ponadto …

Kontynuuj czytanie