Opłaty 2024 rok

OPŁATY ZA 2024 ROK

ZATWIERDZONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE DNIA 23.03.2024

  • opłata członkowska – 6 zł
  • opłata ogrodowa ( w tym : partycypacja, remonty, inwestycje, naprawy ) – 1,10 zł / m2 użytkowanej działki wg Planu Zagospodarowania
  • oplata energetyczna od działek z prądem – 15 zł
  • oplata za wodę miejską ( ryczałt ) – 20 zł
  • opłata za prąd pracy pomp wody na trzech studniach – 20 zł
  • wywóz śmieci – 50 zł

Wysokość składki należy obliczyć według poniższego wzoru i Planu Zagospodarowania ( zakładka ) który określa powierzchnię każdej indywidualnie użytkowanej działki.

Przykład : 6zł + ( powierzchnia swojej działki ………………. m2 x 1,10 zł ) + 15zł + 20zł + 20zł + 50zł =

…………………. zł – ( jest to całościowa kwota wpłaty za 2024 rok )

W tytule przelewu należy podać numer działki, użytkownika działki oraz opis za jaki rok ( zdarzają się sytuacje wpłat z innych ogrodów na Nasze konto )

Wpłat należy dokonywać do 31 maja 2024 r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

Od dnia 01 czerwca 2024 r. są naliczane odsetki za zwłokę.

Nr konta bankowego

21 9162 0000 2001 0000 0488 0001  Bank Spółdzielczy Rzeszów, ul. Lisa Kuli 16

Aktualna cena kilowatogodziny na podstawie ostatniej faktury wynosi 0,98 zł / kWh.

Rozliczenie energii : ilość zużytych kWh x aktualna cena z ostatniej faktury . W przelewie prosimy podać aktualny odczyt licznika oraz numer działki.

Termin rozliczania energii : do 31 maja oraz do 30 listopada 2024r