Opłaty za 2023 rok

Opłaty za działkę w 2023 r. określa się łącznie na 396,00 zł za działkę „300” mkw.

Na opłatę składają się:

  • składka członkowska: 6 zł,
  • opłata ogrodowa ( w tym inwestycje i remonty ) : np. 300 m² ( 3 ary ) x 0,95zł = 285 zł,
  • opłata za śmieci: 50 zł,
  • opłata energetyczna od działek z prądem: 15 zł,
  • opłata za pracę pomp do wody: 20 zł,
  • opłata zaliczkowa na wodę miejską: 20 zł.

Łącznie daje to kwotę 396,00 zł za działkę o pow. 300 m² podłączoną pod media ogrodowe.

Opłaty należy dokonać do 31 maja 2023 r. na konto PZD ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie nr 21 9162 0000 2001 0000 0488 0001 Bank Spółdzielczy Rzeszów, ul. Lisa Kuli 16.

Informujemy, iż zgodnie z wytycznymi PZD w celu pełnej kontroli wpływów i wydatków Ogród nie prowadzi od 2021r obrotu gotówkowego !

Nieopłacenie działki w terminie będzie skutkować naliczeniem odsetek ustawowych zgodnie z §150 Rozdz.10 Statutu PZD a w przypadku uporczywego uchylania się od wniesienia opłat zgodnie z Art. 36 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych Zarząd ROD podejmie uchwałę o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działki.

NA PODSTAWIE OSTATNIEJ FAKTURY CENA KWH WYNOSI 1.26 zł . PROSIMY OD DNIA 17.03.2023 r O ROZLICZANIE ENERGI WG POWYŻSZEJ STAWKI !